POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Syfte

Vi på Ibat AB (Ibat.nu) värnar om våra kunders identitet och integritet. 

När Du som kund handlar hos oss eller registrerar ett konto, skall Du kunna känna dig trygg och säker med att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. 

Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

Syftet med den här policyn är att Du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt 

hur Du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. 

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 

Vi behöver dina personuppgifter för att ex ge dig bra service, meddela om leveranser och ge dig full service i den tjänst du köpt av oss. 

Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar så som bokföringslagen etc.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt vårt avtal med dig som kund och lagen. 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn

• Adress

• E-postadress

• Org.nummer

• Personnummer

• Telefonnummer

• Användarnamn, i de fall Du som företagskund självmant har bett om ett in-logg för att kunna logga in på vår hemsida.

• Uppgifter som Du självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Genom att Du lägger en order på vår hemsida medger Du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullfölja den tjänst Du köpt av oss som kund. 

Du har när som helst rätt att be oss plocka bort dina personuppgifter. 

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som Du tillhandahåller oss direkt

• Uppgifter som vi får när Du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

• Uppgifter som vi får när Du svarar på enkäter och undersökningar

• Uppgifter som vi får när Du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om Du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser

enligt önskan från dig som kund eller enligt lag. 

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal med dem samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Följ oss på Facebook